Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Polaďte Prahu a zapojte se tak do přípravy Plánu udržitelné mobility
Polaďte Prahu a zapojte se tak do přípravy Plánu udržitelné mobility
Úterý, 17. květen 2016 07:37
Polaďte Prahu a zapojte se tak do přípravy Plánu udržitelné mobility

Doprava v Praze se v průběhu let změnila. Rostoucí počet aut si vyžaduje rozšiřování silnic i více parkovacích míst. To je však na úkor prostoru pro relaxaci i volný pohyb lidí. Vše by měl změnit Plán udržitelné mobility, který nastaví pravidla rozvoje dopravy a veškerého pohybu po městě a jeho okolí na desítky let dopředu. Jak přesně by měla doprava v Praze a okolí vypadat může od včerejška ovlivnit svými podněty i samotná veřejnost.


„Donedávna se všechny dopravní plány podřizovaly hlavně rostoucímu počtu aut v ulicích a silnice se rozšiřovaly. Kdyby to takhle šlo dál, ve městě by nezbyl žádný prostor pro příjemný život lidí. Plán udržitelné mobility nemá za cíl bezmyšlenkovitě omezovat automobilový provoz ve městě, jeho úkolem je najít rovnováhu mezi efektivní dopravou a místem pro život. Proto chceme, aby se do ladění Prahy zapojila i veřejnost. Lidé nejlépe vědí, co je pálí a co by se mělo v jejich okolí v dopravě změnit,“ řekl náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.


Plány udržitelné mobility nepřipravuje jen Praha se skupinou odborníků, ale i všechna evropská města, kde jsou klíčovým podkladem pro jejich další rozvoj. „Řeší pěší, cyklistickou, hromadnou i automobilovou dopravu včetně nákladní jako celek a nastavují pravidla rozvoje pohybu po městě a jeho okolí na další desítky let. Jejich cílem je přispívat k postupnému zlepšování životního prostředí tak, aby lidé zároveň neztratili svobodu pohybu,“ vysvětlil Tomáš Kaas, ředitel Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.


Vyjádření veřejnosti


O projektu se lidé více dozvědí na webové stránce www.poladprahu.cz. Zde se také mohou ihned zapojit se svými podněty, a to do až do začátku letních prázdnin. „Sbíráme všechny podněty, které se týkají problémů se všemi druhy dopravy od automobilové přes hromadnou, cyklistickou, trasy pro pěší nebo třeba zásobován,“ sdělil Václav Novotný, specialista pro koncepci dopravy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Všechny podněty budou zpracovány a připraví se z nich podklady do dalších kol projektu.


Plán mobility neřeší detaily, jako je například posunutí přechodu o pár metrů dále, ale dopravu vnímá jako celek. „Relevantní jsou pro nás podněty, které popíšou problém, který lidé kolem sebe vnímají – nedostatek parkovacích míst na sídlišti, ulici nebezpečnou pro chodce či cyklisty, nedostatečnou obsluhu hromadnou dopravou některé z lokalit, chybějící most, lávku nebo komunikaci a podobně,“ upřesnil Tomáš Kaas.


Kromě veřejnosti se do projektu zapojují zástupci městských částí, významných přepravních firem, městských organizací, ale také občanských sdružení. Praha je úzce spojena se Středočeským krajem, zastoupení v projektu proto mají i zástupci kraje a měst v okolí Prahy. Plán mobility tak bude vznikat ve velmi úzké vazbě s potře-bami středočeského regionu.


„V další fázi projektu se zapojí veřejnost ještě několikrát, ať už formou panelových diskusí s odborníky při hledání společné vize pro mobilitu nebo podněty ke konkrétním návrhům opatření. Termíny a výzvu k zapojení zveřejníme vždy s dostatečným časovým předstihem na webu www.poladprahu.cz. Pokud má někdo zájem aktivně do ladění Prahy vstupovat, určitě by měl sledovat tyto webové stránky, neustále tam budou aktualizované informace,“ doplnil projektový manažer Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald.


Harmonogram


Plán by měl být hotový v roce 2018. Během 2,5 let proběhne několik etap. První, která začala nyní a potrvá do podzimu letošního roku, má za cíl vytvořit co nejdetailnější analýzu současné situace. Následovat bude příprava scénářů, které definují vize a cíle dopravních změn v Praze. V průběhu příštího roku vzniknou návrhy konkrétních opatření, které budou konkrétněji zformulovány ve výsledném Plánu mobility na konci roku 2017.


V roce 2018 bude proces tvorby Plánu udržitelné mobility završen získáním stanoviska k procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. SEA) a předložením Radě hlavního města Prahy a zastupitelům k závěrečnému schválení.


Foto: pixabay.com

Zdroj: praha.eu

(ewe)Polaďte Prahu a zapojte se tak do přípravy Plánu udržitelné mobility