Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Radnice Prahy 5 vysvětluje komplikovanou situaci ohledně oblíbených farmářských trhů na Andělu
Radnice Prahy 5 vysvětluje komplikovanou situaci ohledně oblíbených farmářských trhů na Andělu
Pondělí, 16. květen 2016 10:14

Dle informací Technické správy komunikací ze dne 3. května 2016 byla veřejná soutěž na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemní komunikace za účelem pořádání farmářských trhů v lokalitě Nádražní – pěší zóna Anděl zrušena. Rada městské části Praha 5 se na svém zasedání ve středu 11. května 2016 intenzivně zabývala problematikou farmářských trhů na smíchovské pěší zóně Anděl a hodlí iniciovat příslušná jednání se všemi relevantními stranami tak, aby k obnovení konání trhů došlo v co nejkratším čase.Vysvětlení problemaiky pronájmu: farmářské trhy na Andělu jsou provozovány na pozemku, který patří hlavnímu městu Praze. Tentp pozemek spravuje Technická správa komunikací, která v polovině dubna t.r. vyhlásila soutěž na pronájem pozemku za účelem pořádání trhů v roce 2016. Vyhlášení soutěže, včetně určení předmětu, podmínek a specifikací, bylo tedy v kompetenci Technické správy komunikací. Podle soutěžních podmínek se nabídky odevzdávaly do 2. května, 3. května 2016 proběhlo veřejné otevírání obálek s tím, že trhy by měly být provozovány od 6. května do 21. října 2016 – tak, jak určuje tržní řád hlavního města Prahy.

Vzhledem k tomu, že radnice Prahy 5 nechtěla nijak ovlivňovat probíhající výběrové řízení, zveřejnila své stanovisko až nyní. Radnice se však nehodlá vyjadřovat k jakýmkoliv výpadům proti radnici, neboť jde zcela jistě o snahu nepravdivými výroky ovlivnit veřejné mínění - a tím i regulérnost probíhající soutěže. Městská část nechce a nebude součástí konkurenčního boje. K trhům na Andělu uvádí pouze následující fakta:

- Městská část Praha 5 trhy na Andělu vždy podporovala a ve stejném rozsahu pětačtyřiceti stánků je zachovala i ve vznikající novele tržního řádu. O tom, kdo trhy bude provozovat, ale nerozhoduje (provozovatel podepisuje nájemní smlouvu s TSK, která pro Magistrát hl. m. Prahy pozemky spravuje. Praha 5 do tohoto rozhodování nemůže nijak zasahovat).

- Nájemní smlouva na pronájem pozemku na trhy byla s původním provozovatelem trhů, firmou Lucky Service, uzavřena do 30. dubna 2016. Vypsání výběrového řízení proto bylo povinností správce pozemku.

- Tím, že pozemek není spravován městskou částí, má radnice Prahy 5 velice omezené možnosti ovlivňovat, co a jak zde bude provozováno. „Městská část již dlouho usiluje o jeho svěření - tak, abychom s pozemkem mohli nakládat s ohledem na potřeby Prahy 5," říká starosta.

- Městská část však může ovlivnit nabízený sortiment, a to díky nastavené specifikaci v tržním řádu. Ten jednoznačně popisuje, co se zde smí nabízet. V každém případě zde proto, v souladu s podmínkami soutěže a tržním řádem, bude zachována nabídka českých farmářů.

- Městská část podporuje, a vždy podporovala, farmářské trhy a prodej českých výrobků. O tom svědčí i zařazení dalšího tržního místa na nám. 14. října, kde chce městská část obnovit trhy. Městská část má navíc v plánu otevřít zastřešenou tržnici tak, aby mohla fungovat denně a nezávisle na počasí. Produkty našich farmářů by se tak měly do domácností dostat co možná nejčastěji.

Zdroj a foto: MČ Praha 5
(zem)Radnice Prahy 5 vysvětluje komplikovanou situaci ohledně oblíbených farmářských trhů na Andělu